Bijbelschool

De grote opdracht

Pierre en Linda MeijerEn dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.

Mattheus 24:14

Waarschijnlijk is er geen gebod van onze Heer Jezus Christus dat zo verwaarloosd is en zo onvervuld is gebleven, dan het gebod dat we vandaag 'De grote opdracht' noemen.

De grote opdracht was geen bijgedachte, die Jezus ons naliet. Het is de laatste en meest belangrijke opdracht die Hij voor de gemeente wenste. De wereld is in een wanhopige toestand. U en ik hebben de opdracht om naar hen toe te gaan; wij hebben de opdracht gekregen om het evangelie te prediken aan de wereld.

Bijna 2000 jaar geleden keek Jezus uit over de velden en zag dat ze wit waren, klaar voor de oogst. Deze velden breiden zich uit en de noodzaak van goed getrainde arbeiders groeit met een alarmerende snelheid. De kerk van Jezus Christus heeft Geestvervulde en Geestgeleide leiders nodig in de oogstvelden: zielen wachten om gered te worden.

Gods wil is Zijn doel te vervullen op aarde. Hij wil dat u onder gemeenschappelijke zalving deelneemt aan het werk aan Gods totale oogst in Gods gehele wereld. U bent een vitaal onderdeel van Gods plan. Het is van essentieel belang dat u het doel herkent waarvoor u geroepen bent en dat u zich voorbereidt om deze roeping ook te vervullen.

Het kan een radicale verandering in uw leven teweeg brengen,  waardoor  u  uw  plaats  kunt  vinden  in  deze generatie van Gods kinderen. We zien ernaar uit om u te ontmoeten.

Pierre en Linda Meijer

Voorgangers van Christen­gemeente Gods Huis en oprichters van de Great Commission Training Centre, onderdeel van World Wide Outreach Ministry (WWOM).

Bijbel

De cursus

De bijbelschool begint op in september 2018 met een nieuw, eerste jaar voor nieuwe studenten en met een tweede jaar voor de studenten die vorig jaar gehaald hebben. De leslocatie het gebouw van Christengemeente Gods Huis, Stations­plein 20, 2e verdieping Oost in Capelle a/d IJssel

De cursus 2018-2019 omvat 4 onderdelen uit het totale bijbelschoolprogramma van twee jaar. Elk onderdeel wordt door een andere docent gegeven. Het docententeam bestaat uit Pierre en Linda Meijer, Michel Bosman en Henk Veenstra. De docenten maken gebruik van het lesmateriaal dat door het Great Commission Training Centre is ontwikkeld. Pierre en Linda werkten al met dit materiaal toen ze de bijbelschool in Noord Ierland runden, en hebben het in de loop der jaren verfijnd.

Eerste jaar
Onderdeel Docent
Geloof Pierre Meijer
Gods Woord Linda Meijer
Goddelijke genezing Michel Bosman
Gebed Henk Veenstra
Tweede jaar
Onderdeel Docent
De realiteit van de nieuwe schepping Henk Veenstra
De gaven en de vrucht van de Heilige Geest Michel Bosman
Het verbond Linda Meijer
Autoriteit van de gelovige Pierre Meijer

De cursus vindt plaats op zaterdag, eens in de veertien dagen van 9.00-13.00 uur. De lessen voor het eerstte en het tweede jaar vinden plaats op dezelfde dagen: (wijzigingen voorbehouden):
 

Lesdagen
Eerste semester Tweede semester
22-9-2018 17-11-2018 19-1-2019 18-3-2019
6-10-2018 1-12-2018 2-2-2019 30-3-2019
20-10-2018 15-12-2018 16-2-2019 13-4-2019
3-11-2018   2-3-2018  
 

De kosten zijn €60,00 per persoon per jaar. Het is belangrijk om te beseffen, dat de bijbelschool niet vrijblijvend is. Als u eraan begint wordt u geacht om zo veel mogelijk te zijn als u voor het diploma in aanmerking wilt komen.

Het diploma

Certificaat

Studenten die het eerste jaar met goed gevolg doorlopen ontvangen daarvoor een certificaat. Studenten, die ook het tweede jaar halen, krijgen een internationaal erkend diploma

Het diploma heeft in eerste instantie waarde voor uzelf. Door het behalen van dit diploma toont u aan, dat uw kennis van Gods Woord enorm is toegenomen.

Het diploma heeft ook een internationale erkenning van CIC International. Mensen met dit diploma, die hun sporen hebben verdiend in de eigen plaatselijke gemeente, zouden kunnen worden ingezet in één van de vele projecten van CIC International.
Voor meer informatie, zie: http://www.cicinternational.org.

The Great Commission Bijbelschool - Aanmelding of informatieverzoek:
Naam:
Adres:
Postcode: Woonplaats:
Telefoon: E-mailadres:
Naam kerk of gemeente:
Ik meld mij aan voor het: eerste jaar     tweede jaar.
Infrmatieverzoek of opmerking:
Type a.u.b. de witte tekst over:     (Hoofdlettergevoelig)

Wij zullen de gevens, die u hierboven invult, alleen gebruiken om uw inschrijving voor de Bijbelschool te verwerken of vraag te beantwoorden .

  • Wij bewaren uw gevevens alleen als u zich daadwerkelijk aanmeld als student van de Bijbelschool.
  • We gebruiken uw gegevens alleen voor administratieve doeleinden die betrekking hebben op de Bijbelschool, zoals b.v. een uitnodiging, een factuur, het certificaat of diploma.
  • Wij delen uw gegevens nooit met een andere partij.