Bijbelschool

De grote opdracht

Rondreis door de Bijbel

Cursusjaar 2019-2020

Nieuw dit cursusjaar: Rondreis door de Bijbel

 

Pierre en Linda MeijerEn dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.

Mattheus 24:14

Waarschijnlijk is er geen gebod van onze Heer Jezus Christus dat zo verwaarloosd is en zo onvervuld is gebleven, dan het gebod dat we vandaag 'De grote opdracht' noemen.

De grote opdracht was geen bijgedachte, die Jezus ons naliet. Het is de laatste en meest belangrijke opdracht die Hij voor de gemeente wenste. De wereld is in een wanhopige toestand. U en ik hebben de opdracht om naar hen toe te gaan; wij hebben de opdracht gekregen om het evangelie te prediken aan de wereld.

Bijna 2000 jaar geleden keek Jezus uit over de velden en zag dat ze wit waren, klaar voor de oogst. Deze velden breiden zich uit en de noodzaak van goed getrainde arbeiders groeit met een alarmerende snelheid. De kerk van Jezus Christus heeft Geestvervulde en Geestgeleide leiders nodig in de oogstvelden: zielen wachten om gered te worden.

Gods wil is Zijn doel te vervullen op aarde. Hij wil dat u onder gemeenschappelijke zalving deelneemt aan het werk aan Gods totale oogst in Gods gehele wereld. U bent een vitaal onderdeel van Gods plan. Het is van essentieel belang dat u het doel herkent waarvoor u geroepen bent en dat u zich voorbereidt om deze roeping ook te vervullen.

Het kan een radicale verandering in uw leven teweeg brengen,  waardoor  u  uw  plaats  kunt  vinden  in  deze generatie van Gods kinderen. We zien ernaar uit om u te ontmoeten.

Pierre en Linda Meijer

Voorgangers van Christen­gemeente Gods Huis en oprichters van de Great Commission Training Centre, onderdeel van World Wide Outreach Ministry (WWOM).

Bijbel

De cursus

De bijbelschool begint op in september met een nieuw, eerste jaar voor nieuwe studenten en met een tweede jaar voor de studenten die vorig jaar gehaald hebben. De leslocatie het gebouw van Christengemeente Gods Huis, Stations­plein 20, 2e verdieping Oost in Capelle a/d IJssel

De cursus 2019-2020 omvat 4 onderdelen uit het totale bijbelschoolprogramma van twee jaar. Elk onderdeel wordt door een andere docent gegeven. Het docententeam bestaat uit Pierre en Linda Meijer, Michel Bosman en Henk Veenstra. De docenten maken gebruik van het lesmateriaal dat door het Great Commission Training Centre is ontwikkeld. Pierre en Linda werkten al met dit materiaal toen ze de bijbelschool in Noord Ierland runden, en hebben het in de loop der jaren verfijnd.

Eerste jaar
Onderdeel Docent
Geloof Pierre Meijer
Gods Woord Linda Meijer
Goddelijke genezing Michel Bosman
Gebed Henk Veenstra
Tweede jaar
Onderdeel Docent
De realiteit van de nieuwe schepping Henk Veenstra
De gaven en de vrucht van de Heilige Geest Michel Bosman
Het verbond Linda Meijer
Autoriteit van de gelovige Pierre Meijer

De studenten van het eerste en tweede jaar beginnen om 9:30 uur en stoppen om 12:30 uur

Rondreis door de Bijbel

Los van het bovenstaande programma wordt er een Rondreis door de Bijbel aangeboden. Docente Jetty Tonckens neemt u mee van Genesis tot openbaring in een 12-tal lessen: 7 lessen Oude Testament en 5 lessen Nieuwe Testament.

Les Onderwerp
Les 1 Inleiding op de Bijbel
Les 2 Pentateuch
Les 3 Historische boeken
Les 4 Koningen en Profeten I
Les 5 Koningen en Profeten II
Les 6 Dichterlijke boeken
Les 7 Boeken rond de ballingschap
Les 8 Intertestamentaire periode / Evangeliën
Les 9 Handelingen / Algemene brieven
Les 10 Paulinische brieven I
Les 11 Paulinische brieven II
Les 12 Algemene brieven / Openbaring

Welk cursusmateriaal wordt er gebruikt?

Bij de cursus Rondreis door de Bijbel hoort een rijk geïllustreerde full-colour cursusmap, ontwikkeld door het Evangelisch College, waarin bij elk Bijbelboek een inleiding wordt gegeven over: Rondreis door de Bijbel

  • de schrijver van het Bijbelboek;
  • de tijd van ontstaan;
  • de historische achtergrond;
  • de onderverdeling en inhoud;
  • de praktische toepassing;
  • de plaats van het Bijbelboek binnen de Bijbel;
  • de bijzondere kenmerken van het Bijbelboek.

Om deel te kunnen nemen aan de Rondreis door de Bijbel is het niet noodzakelijk om eerst een ander onderdeel van de Bijbelschool gevolgd te hebben. Iedereen kan meedoen.

Lesdagen Bijbelschool: eerste jaar, tweede jaar en rondreis door de Bijbel

De cursus vindt plaats op zaterdag, eens in de veertien dagen van 10.00-12.30 uur. De lessen voor het eerstte en het tweede jaar vinden plaats op dezelfde dagen, alleen dan van 9:30 - 12:30 uur: (wijzigingen voorbehouden):  

Lesdagen
Eerste semester Tweede semester
Les 114-9-2019 Les 718-1-2020
Les 228-9-2019 Les 81-2-2020
Les 312-10-2019 Les 915-2-2020
Les 49-11-2019 Les 1014-3-2020
Les 523-11-2019 Les 1128-3-2020
Les 67-12-2019 Les 129-5-2020
 

De cursuskosten zijn €60,00 per persoon per jaar, maar de Rondreis door de Bijbel wordt aangeboden voor slechts €35,00 per jaar.
Het is belangrijk om te beseffen, dat de bijbelschool niet vrijblijvend is. Als u eraan begint wordt u geacht om zo veel mogelijk te zijn als u voor het diploma in aanmerking wilt komen.

Het diploma

Certificaat

Studenten die het eerste jaar met goed gevolg doorlopen ontvangen daarvoor een certificaat. Studenten, die ook het tweede jaar halen, krijgen een internationaal erkend diploma

Het diploma heeft in eerste instantie waarde voor uzelf. Door het behalen van dit diploma toont u aan, dat uw kennis van Gods Woord enorm is toegenomen.

Het diploma heeft ook een internationale erkenning van CIC International. Mensen met dit diploma, die hun sporen hebben verdiend in de eigen plaatselijke gemeente, zouden kunnen worden ingezet in één van de vele projecten van CIC International.
Voor meer informatie, zie: http://www.cicinternational.org.

The Great Commission Bijbelschool - Aanmelding of informatieverzoek:
Naam:
Adres:
Postcode: Woonplaats:
Telefoon: E-mailadres:
Naam kerk of gemeente:
Ik meld mij aan voor het: eerste jaar     tweede jaar.     rondreis door de Bijbel.
Infrmatieverzoek of opmerking:
Type a.u.b. de witte tekst over:     (Hoofdlettergevoelig)

Wij zullen de gevens, die u hierboven invult, alleen gebruiken om uw inschrijving voor de Bijbelschool te verwerken of vraag te beantwoorden .

  • Wij bewaren uw gevevens alleen als u zich daadwerkelijk aanmeld als student van de Bijbelschool.
  • We gebruiken uw gegevens alleen voor administratieve doeleinden die betrekking hebben op de Bijbelschool, zoals b.v. een uitnodiging, een factuur, het certificaat of diploma.
  • Wij delen uw gegevens nooit met een andere partij.