Mogen we voor u bidden?

Via het onderstaande formulier kunt u een gebedsverzoek indienen. Uw verzoek komt dan bij ons gebedsteam, een groep mensen, die daar vertrouwelijk en integer mee omgaan.

"Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen." (Efeziërs 3:20)

Mijn gebedsverzoek:
Naam:
Woonplaats:
E-mail adres:
Mijn gebedsverzoek:
Type a.u.b. de witte tekst over:     (Hoofdlettergevoelig)