Nieuws

Zondag 14 augustus, 11:00 uur - WELK PASPOORT IS BELANGRIJK? - Cobez Dias

Het is zomer en veel mensen zijn met vakantie. Gelukkig kun je weer gaan en staan waar je wilt! Veel mensen pakken de auto of het vliegtuig en vertrekken naar het buitenland, lekker eruit, even in een heel andere omgeving zijn!
In het buitenland gelden andere wetten en regels dan in Nederland, en vaak heb je je paspoort nodig om toegelaten te worden.

Wanneer je ervoor kiest om Jezus te volgen en Hem als Heer van je leven te erkennen, dan wordt je overgeplaats van het koninkrijk van deze wereld naar het Koninkrijk van God. Dit lezen we in de brief van Paulus aan de gemeente in Kolosse:
'Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.'  (Kol.1:13-14).

Welk paspoort is dan belangrijk? Cobez Dias spreek over dit onderwerp tijdens de samenkomst van Gods Huis..

Cobez Dias

Tijdens deze samenkomst vieren we het Heilig Avondmaal.

Adres: Christengemeente Gods Huis, Stationsplein 20, 2e verdieping, Capelle aan den IJssel.

Kom naar deze samenkomst. U bent van harte welkom!

Deze keer is er geen livestream i.v.m. de vakantie. De preek wordt later online gezet.

U bent welkom op zondag bij Gods Huis, 
Stationsplein 20, 2e verdieping in Capelle aan den IJssel. 
Aanvang: 11 uur

Welkom!

Christengemeente Gods Huis, Stationsplein 20, 2e verdieping.


Dinsdag 23 augustus - 20 uur: REIN EN ONREIN - Bijbelstudie over discipelschap 

Soms hoor je mensen zeggen: 'Als je christen wordt, dan moet je een heleboel saaie dingen en een heleboel leuke dingen mag je niet meer.' Als we kijken naar het leven van Jezus, dan zien we dat deze redenatie niet klopt. Jezus leert ons wat anders en dat laat Hij ook zien in het leven dat hij leidde toen Hij op aarde was. Jezus bekijkt de dingen vanuit een ander perspectief dan dat wij mensen doen vanuit ons aardse bestaan. Ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan naar deze Bijbelstudieavond.

De Bijbelstudie begint om 20:00 uur in de kerk. De stream begint om 20:15 uur.

Adres: 
Christengemeente Gods Huis
Stationsplein 20, 2e verdieping
Capelle aan den IJssel


Woensdag 24 augustus, 10 uur: Koffie met God

Eens per veertien dagen voor de dames.

Koffie met God

Eens per 14 dagen

Locatie: Christengemeente Gods Huis, Stationsplein 20, 2e verdieping Oost