Zondag 4 juni, 11 uur - De vrucht van de geest in ons leven - Harry Duijnisveld

Welkom!

Vorige week was het Pinksteren, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Iedereen die Jezus erkent als Heer in zijn of haar leven heeft de Heilige Geest ontvangen. En dat is niet zonder resultaat. In Galaten 5: 22 staat: 

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.